Україна, Київ вул. Вишгородська, 12, оф. 208
+38 (044) 290 95 52

Ліцензія на музику ExpertMusic звільняє магазини, ресторани, кафе та інші заклади в Україні від оплат ГС УЛАСП, ОКУАСП, УААСП та іншим. Підтверджено Верховним судом

Музика з ліцензією для бізнесу слухать онлайн, скачати

Ліцензія на музику ЕкспертМюзік звільніє від оплат УЛАСП ОКУАСП УААСП

Магазини, ресторани, кафе та інші заклади, які мають ліцензію від ЕкспертМюзік, відповідно до законодавства:
– не зобов’язані платити роялті іншим особам;
– не зобов’язані платити справедливу винагороду за публічне виконання творів;
– не зобов’язані платити справедливу винагороду за публічне виконання фонограм.
У розумінні статті 1 ЗУ “Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав” (далі – Закон про ефективне управління правами) ЕкспертМюзік є правовласником – суб’єкт авторського права або суміжного права чи інша особа, крім організації колективного управління, яка на підставі договору з суб’єктом авторського права і (або) суміжних прав чи згідно із законом має право на отримання частки доходу від прав.

Законодавство, яким керується ЕкспертМюзік
Клієнти ЕкспертМюзік звільнені від оплати справедливої винагороди
Клієнти ЕкспертМюзік не зобов’язані укладати договори з іншими особами
ЕкспертМюзік є альтернативою уласп окуасп уаасп (ОКУ)
Клієнти ЕкспертМюзік захищені від позовів та претензій УЛАСП ОКУАСП УААСП


Законодавство, яким керується ЕкспертМюзік

Суб’єкти авторського права в Україні користуються правами, наданими їм статтею 11 Бернської конвенції, частиною 1 статті 47 Закону України “Про авторське право і сумжні права” (далі – Закон про авторське право). Україна гарантує дотримання положень Бернської конвенції статтею 9 Конституції України, відповідно до положень якої чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.
Відповідно до міжнародного і національного законодавства:
– автор, як правовласник, може здійснювати майнові права, що йому належать (визначає хто може отримувати роялті та/або видавати дозволи на використання його пісні, в тому числі з правом субліцензій) – частина 1 статті 12 Закону про авторське право.
– виробник фонограми, як правовласник, може здійснювати майнові права, що йому належать (визначає хто може отримувати роялті та/або видавати дозволи на використання його пісні, в тому числі з правом субліцензій) – ч. 1 ст. 38, ч.1 ст. 39;
– виключно ЕкспертМюзік, як правовласник (статті 1 Закону про ефективне управління правами), визначає хто може отримувати роялті та/або видавати дозволи на використання пісень та зафіксованих у фонограмах виконань пісень (далі – твори) з його каталогу.

Ліцензія на музику ЕкспертМюзік звільніє від оплат УЛАСП ОКУАСП УААСП
Клієнти ЕкспертМюзік звільнені від оплати справедливої винагороди
Клієнти ЕкспертМюзік не зобов’язані укладати договори з іншими особами
ЕкспертМюзік є альтернативою уласп окуасп уаасп (ОКУ)
Клієнти ЕкспертМюзік захищені від позовів та претензій УЛАСП ОКУАСП УААСП

Клієнти ЕкспертМюзік звільнені від оплати справедливої винагороди

Виключно у разі використання фонограм без укладення договору з суб’єктом права (прямого та/або на умовах субліцензії), Законом про авторське право встановлено обов’язок користувача сплатити справедливу винагороду.
Законом про авторське право та Законом про ефективне управління правами не передбачено стягнення справедливої винагороди за публічне виконання творів.

Ліцензія на музику ЕкспертМюзік звільніє від оплат УЛАСП ОКУАСП УААСП
Законодавство, яким керується ЕкспертМюзік
Клієнти ЕкспертМюзік не зобов’язані укладати договори з іншими особами
ЕкспертМюзік є альтернативою уласп окуасп уаасп (ОКУ)
Клієнти ЕкспертМюзік захищені від позовів та претензій УЛАСП ОКУАСП УААСП

Клієнти ЕкспертМюзік не зобов’язані укладати договори з іншими особами

У разі отримання ліцензії (укладення договору) з ЕкспертМюзік і використання пісень/фонограм з каталогу ЕкспертМюзік, користувач не зобов’язаний укладати договори з іншими особами, в тому числі з організаціями колективного управління правами (далі – ОКУ).

Детальніше
Відповідно до Закону про авторське право, а саме: частини 1 статті 12 Закону про авторське право суб’єкт авторського права має право використовувати твір будь-яким способом (способами), а також виключне право дозволяти або забороняти використання твору іншими особами. Способами використання твору є в тому числі передбачене пунктом 7) абзацу 2 частини 1 статті 12 Закону про авторське право публічне виконання; частини 1 статті 47 Закону про авторське право суб’єкт авторського права або суміжних прав може здійснювати майнові права, що йому належать, особисто, через представника чи іншу уповноважену особу або організації колективного управління. Стаття 47 Закону про авторське право не містить виключень чи обмежень у правах суб’єкта авторського права стосовно здійснення майнових прав. Так само обмежень в частині здійснення прав не містить стаття 9 Закону про авторське право. Закон про ефективне управління правами не містить випадків заборони самостійного одержання автором справедливої винагороди; більше того, автор може вилучити у акредитованої щодо розширеного колективного управління правами ОКУ (Акредитована ОКУ) право на збір справедливої винагороди за пісні автора (статті 1, 5, 10, 12, 13, 14, 25 Закону про ефективне управління правами). Відповідно до Закону про авторське право суб’єкт суміжних прав на виконання (ч. 1 ст. 38) / фонограму (ч.1 ст. 39) має право використовувати виконання будь-яким способом (способами) та виключне право дозволяти або забороняти використання, виконання/фонограму іншими особами. При цьому, перелік способів використання виконання/фонограми не є вичерпним (ч.1 ст.38 та ст. 39). У розумінні статті 1 Закону про ефективне управління правами ЕкспертМюзік є правовласником – суб’єкт авторського права або суміжного права чи інша особа, крім організації колективного управління, яка на підставі договору з суб’єктом авторського права і (або) суміжних прав чи згідно із законом має право на отримання частки доходу від прав. З урахуванням того, що автор / виконавець / виробник фонограми мають право надати ліцензію користувачу на використання пісні та її фонограми, а також з урахуванням надання ЕкспертМюзік ліцензії з правом субліцензії, ЕкспертМюзік має право надати користувачу ліцензію на використання пісні (з необхідним обсягом авторських та суміжних прав). Відповідно до Закону про авторське право суб’єкт суміжних прав на виконання (ч. 1 ст. 38) / фонограму (ч.1 ст. 39) має право використовувати виконання будь-яким способом (способами) та виключне право дозволяти або забороняти використання, виконання/фонограму іншими особами. При цьому, перелік способів використання виконання/фонограми не є вичерпним (ч.1 ст.38 та ст. 39).

Ліцензія на музику ЕкспертМюзік звільніє від оплат УЛАСП ОКУАСП УААСП
Законодавство, яким керується ЕкспертМюзік
Клієнти ЕкспертМюзік звільнені від оплати справедливої винагороди
ЕкспертМюзік є альтернативою уласп окуасп уаасп (ОКУ)
Клієнти ЕкспертМюзік захищені від позовів та претензій УЛАСП ОКУАСП УААСП

ЕкспертМюзік є альтернативою уласп окуасп уаасп (ОКУ)

ЕкспертМюзік, окрім надання прав (функція ОКУ), розробляє індивідуальну концепцію музичного оформлення, надає якісні фонограми (за них не потрібно додатково плати, їх непотрібно додатково опрацьовувати для використання: вирівнювати гучність, перевіряти ненормативну лексику, прибирати зайві паузи), є готові підбірки музики під ваш тип бізнесу, може віддалено керувати аудіопростором або навчити це робити, йому не потрібні звіти і не потрібно щомісячно звіряти пісні (чи є ще вони в управлінні ОКУ).

Ліцензія на музику ЕкспертМюзік звільніє від оплат УЛАСП ОКУАСП УААСП
Законодавство, яким керується ЕкспертМюзік
Клієнти ЕкспертМюзік звільнені від оплати справедливої винагороди
Клієнти ЕкспертМюзік не зобов’язані укладати договори з іншими особами
Клієнти ЕкспертМюзік захищені від позовів та претензій УЛАСП ОКУАСП УААСП

Клієнти ЕкспертМюзік захищені від позовів та претензій УЛАСП ОКУАСП УААСП

ОКУ не можуть в судовому порядку зобов’язати клієнтів ЕкспертМюзік укласти з ними угоди (ліцензійну угоду та/або договорі про виплату винагороди), оскільки ОКУ не мають права без отримання відповідних повноважень від правовласника подавати судові позови (судова практика).
Верховний суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду (постанова по справі № 910/18772/19) та Верховний Суд у складі суддів палати для розгляду справ щодо захисту прав інтелектуальної власності, а також пов’язаних з антимонопольним та конкурентним законодавством Касаційного господарського суду (постанова по справі № 910/16803/19) підтвердили, що ліцензія ЕкспертМюзік звільняє від оплат ОКУ; акредитована ОКУ немає повноважень вимагати сплати, отримувати роялті та подавати судові позови за використання фонограм з каталогу ЕкспертМюзік; ОКУ, в тому числі акредитовані, не мають права подавати судові позови без отримання відповідних повноважень від правовласника;

Витяг із постанови по справи № 910/18772/19 позов ГС УЛАСП до ТОВ СПОРТДЕЛЮКС:
“…слід відрізняти право на управління майновими правами та право правовласника щодо розпорядження майновими правами. Верховний Суд наголошує, що право на колективне управління майновими правами суб`єктів суміжних прав не слід ототожнювати із правами самого суб’єкта суміжних прав, включаючи право на розпорядження ними, яке виникає і здійснюється відповідно до цивільного права та Закону України ” Про авторське право і суміжні права”. Набуття організацією колективного управління на підставі положень Закону України “Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав” прав на здійснення функцій з управління не призводить до виникнення у такої організації майнових суміжних прав на відповідні об’єкти суміжних прав…”; “….Позивач звернувся до суду з позовом про відшкодування збитків у своїх інтересах та на захист своїх прав. Однак, враховуючи, що винагороду повинні отримувати власники виключних майнових прав на об’єкти суміжних прав, збитки, про стягнення яких просить позивач, є доходом саме правовласників, а не організації колективного управління…”.
З часу винесення зазначених вище судових рішень не було внесено змін до правових норм, якими рішення були обгрунтовані (частково це пояснюється неможливістю внесення змін до законів України у зв’язку із дією міжнародних договорів). За подання до клієнтів ЕкспертМюзік позовів ОКУ відшкодувала всім нашим клієнтам витрати на правову допомогу (справа № 910/18284/20, справа № 910/14041/20).

Ліцензія на музику ЕкспертМюзік звільніє від оплат УЛАСП ОКУАСП УААСП
Законодавство, яким керується ЕкспертМюзік
Клієнти ЕкспертМюзік звільнені від оплати справедливої винагороди
Клієнти ЕкспертМюзік не зобов’язані укладати договори з іншими особами
ЕкспертМюзік є альтернативою уласп окуасп уаасп (ОКУ)