Україна, Київ вул. Приорська, буд. 21, оф. 306
+38 (044) 290 95 52

Ліцензія на музику ExpertMusic звільняє магазини, ресторани, кафе в Україні від оплат ГС УЛАСП, ОКУАСП та іншим. Підтверджено Верховним судом.

Музика з ліцензією для бізнесу слухать онлайн, скачати

ліцензія Expertmusic музика

Відповідно до законодавства виключно ExpertMusic, як правовласник визначає хто може отримувати роялті та/або видавати дозволи на використання фонограм з його каталогу.

Ми ніколи не довіряли управління правами на нашу музику ГС УЛАСП і ГС ОКУАСП оскільки вони є шахраями та хабарниками, що розкрадають кошти авторів та роздають хабарі (ознойомитесь з наведеними фактами за посиланням).

Наразі ExpertMusic:

Колегія суддів Верховного суд (див.рішення колегії) та палата розгляду справ щодо захисту прав інтелектуальної власності Верховного суду (див. рішення палати) підтвердили:

 • 10 річну безпрограшну судову практику нашої української компанії ТОВ “Індормедіа” з ГС УЛАСП;
 • наявність ліцензія ExpertMusic звільняє від оплат ГС УЛАСП;
 • акредитована організація коллективного управління ГС УЛАСП немає повноважень вимагати сплати, отримувати роялті та подавати судові позови за використання фонограм з каталогу ExpertMusic.

Рішення прийняте палатою розгляду справ щодо захисту прав інтелектуальної власності Верховного суду (див.рішення) остаточно підтвердило рішення колегії суддів Верховного суду (див. рішення), що ГС УЛАСП не має повноважень подавати позови стосовно фонограм з каталогу ExpertMusic

За безпідставно подані позови ГС УЛАСП відшкодував всім нашим клієнтам витрати на правову допомогу

До жодного клієнта ExpertMusic, наразі немає жодного судового позову, ані від ГС УЛАСП, ані від будь-яких третіх осіб

ГС УЛАСП відкликала всі подані судові позови до клієнтів ExpertMusic та компенсувала витрати на юридичну допомогу (див. рішення суду від 01.04.2021) (див. ще одне рішення суду від 06.04.2021) (див. ще одне рішення суду також від 06.04.2021)(див. ще одне рішення суду також від 06.04.2021)

Всім нашим клієнтам до я яких були подані судові позови за рахунок ГС УЛАСП компенсовано витрати на юридичну допомогу і вони далі продовжують плідну співпрацю з ExpertMusic.

Наявність ліцензії (укладеного ліцензійного договору) на фонограми від ExpertMusic як правовласника – позбавляє необхідності укладати договори та сплачувати винагороду будь-яким третім особам, втому числі акредитованим організаціям коллективного управління (далі – ОКУ) включаючи УЛАСП та УААСП за використання музики з каталогу ExpertMusic.

Користувачі музики, що мають ліцензійні договори та сплатили винагороду ExpertMusic як правовласнику 100% авторських та 100% суміжних прав на пісні з каталогу ExpertMusic – не повинні повтороно сплачувати винагороду іншим особам.

Верховний суд в лютому 2021 року (див. рішення суду справа № 910/18772/19 позов ГС УЛАСП до ТОВ СПОРТДЕЛЮКС (дивітся рішення Верховного суду) підтвердив своїм рішенням, що посередники, такі як акредитовані організації колективного управління, а саме ГС УЛАСП:

 • не мають повноважень подавати судові позови без повноважень отриманих від правовласника, тобто ГС УЛАСП не може подавати позови за використання фонограм з репертуару ExpertMusic без отримання такого права від ExpertMusic;
 • ExpertMusic, як правовласник, має виключне право на розпорядження майновими суміжними правами та видачу ліцензій на використання фонограм.

із справи №  910/18772/19 позов ГС УЛАСП до ТОВ СПОРТДЕЛЮКС (дивітся рішення Верховного суду:

“…слід відрізняти право на управління майновими правами та право правовласника щодо розпорядження майновими правами. Верховний Суд наголошує, що право на колективне управління майновими правами суб`єктів суміжних прав не слід ототожнювати із правами самого суб`єкта суміжних прав, включаючи право на розпорядження ними, яке виникає і здійснюється відповідно до цивільного права та Закону України ” Про авторське право і суміжні права”. Набуття організацією колективного управління на підставі положень Закону України “Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав” прав на здійснення функцій з управління не призводить до виникнення у такої організації майнових суміжних прав на відповідні об`єкти суміжних прав…”

“….Позивач звернувся до суду з позовом про відшкодування збитків у своїх інтересах та на захист своїх прав. Однак, враховуючи, що винагороду повинні отримувати власники виключних майнових прав на об`єкти суміжних прав, збитки, про стягнення яких просить позивач, є доходом саме правовласників, а не організації колективного управління…”

Відповідно ГС УЛАСП не має правова вимагати від магазинів, ресторанів та інших закладів укладення договору та сплати їм повторно винагороди за пісні з каталогу ExpertMusic, якщо вони отримали ліцензію від ExpertMusic.

Юридичною мовою – правові підстави використання музики на за ліцензією ExpertMusic

Правові підстави законності комерційного використання музики в закладах регулюється трьома законами:

 • Цивільний кодекс України (далі – «ЦК України»);
 • Закон України «Про авторське право і суміжні права» (далі – «Закон про авторське право»),
 • Закон України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» (далі – «Закон про ОКУ»).

Терміни із зазначених вище законів:

 • публічне виконання – представлення творів, виконань, фонограм, передач організацій мовлення шляхом декламації, гри, співу, танцю та іншим способом як безпосередньо (в живому виконанні), так і за допомогою будь-яких пристроїв і процесів (за винятком передачі в ефір або по кабелях) в місцях, де присутні або можуть бути присутніми особи, які не належать до кола сім’ї або близьких знайомих цієї сім’ї, незалежно від того, чи присутні вони в одному місці і в один і той же час або в різних місцях і в;
 • правовласник – суб’єкт авторського права або суміжного права або інша особа, крім організації колективного управління, яка на підставі договору з суб’єктом авторського права і (або) суміжних прав або за законом має право на отримання частки доходу від прав;
 • користувач – будь-яка юридична особа, фізична особа, фізична особа-підприємець, яка вчиняє дії, згідно Закону України “Про авторське право і суміжні права” вимагають отримання згоди суб’єктів авторського права і (або) суміжних прав, або іншим чином повинна виплатити винагороду або відрахування правовласникам;
 • виключне право – майнове право особи, яка має щодо твору, виконання, постановки, передачі організації мовлення, фонограми або відеограми авторське право і (або) суміжні права, на використання цих об’єктів авторського права і (або) суміжних прав лише їм і на видачу тільки цією особою дозволу або заборони їх використання іншим особам у межах строку, встановленого цим Законом;

Отже для законного використання музики в закладі необхідно отримати право на публічне виконання (ліцензію / дозвіл).

Право надання дозволу / ліцензії передбачене у вже згаданому значенні терміну “Користувач”, у значенні терміну “виключне право” та статтях 7, 15, 31, 32, 33, 43 Закону “Про авторське право” статтях 420, 421, 424, 426, 433, 435, 440, 441, 449, 450, 452, 454, 1107, 1108, 1109-1111 ЦК України, статті 13 Закону про ОКУ.
Вся суть в перерахованих вище статтях зводитися до того, що правовласник має право дозволяти і/або забороняти використання пісень.
Якщо керівник закладу прийняв рішення співпрацювати з правовласником, правовідносини між сторонами підлягають регулюванню ЦК України та Законом України “Про авторське право”.

Всі рішення найвищої судової інстанції України – Верховного суду підтверджують викладену вище позицію (наразі по позовам ГС УЛАСП таких рішеннь два):

З лютого 2021 року всі інші суди мають зважати на рішення Верховного суду України та відмовляти ГС УЛАСП у всіх таких позовах.

Що буде якщо АОКУ, наприклад УЛАСП, вирішить все ж таки подати позов до клієнта ExpertMusic?

Адвокати ExpertMusic, які визнані кращими в Україні в сфері авторських прав, вибудували найнадійнішу стратегію захисту, яка виключає можливість реалізації УЛАСПом негативних сценаріїв для наших клієнтів, навіть у вразі безпідставного судового позову. У разі подання УЛАСПом позовної заяви до клієнта ExpertMusic стосовно використання музики з нашого каталогу – негайно запускається наступний процес захисту:

 • негайно, від ExpertMusic, буде подано позов до УЛАСП про судову заборону УЛАСПу вчиняти дії стосовно фонограм музичних творів з каталогу ExpertMusic, які були вилучені з управління УЛАСП та негайно відкликати подані судові позови;
 • клієнт ExpertMusic без будь-яких оплат (витрати на адвоката буде компенсовано УЛАСПом на підставі рішення суду) укладає угоду з наданим ExpertMusic досвідченим адвокатом (понад 20 років досвіду в сфері авторських прав та колективного управління правами);
 • адвокат підготує та надішле до суду відзив на позов разом з клопотанням про залучення правовласника у якості третьої особи на стороні клієнта;
 • після прийняття до розгляду нашого судового позову до УЛАСП адвокатом буде подано клопотання про призупинення розгляду позову УЛАСП до клієнта до завершення судового розгляду позову до УЛАСП;
 • після задоволення позовних вимог ExpertMusic і набрання рішенням суду законної сили, УЛАСП буде зобов’язаний відкликати свій позов та компенсувати всі витрати нашого клієнта на правовий захист (сплатити кошти для оплати послуг адвоката);
 • далі ExpertMusic буде направлено звернення до Міністертсва економіки та розвитку України з вимогою позбавити УЛАСП статусу акредитованої організації та організації колективного управління за порушення чинного законодавства України та прав правовласника. Якщо УЛАСП не буде позбавлено статусу, то нами буде подано судовий позов на рішення Мінекономіки України до адміністративного суду України.

Отже, жодна АОКУ, в тому числі ГС УЛАСП не має жодних правових підстав для того, щоб вимагати сплати винагороди за використання фонограм з каталогу ExpertMusic, а у разі спроби безпідставного звернення до суду отримає від нас судові позови та буде позбавлена статусу акредитованої організації колективного управління.

P.S. Ось один з наших адвокатів Анна Кравчук (визнана кращим фахівцем з авторського права в спільноті правзнавців) на прохання суддів підготувала презентацію з поясненням чому клієнтам ExpertMusic не потрібні додатково укладати угоди з акредитованими організаціями колективного управління та чому ГС УЛАСП не має права звертатись до суду та вимагати компенсаціїї “збитків”.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.